4 juny 2012

Sexualitat, culpa i el real. Alenka Zupancic i Joan Copjec en diàleg

Les Jornades tenen com a principal objectiu la conformació d’un espai de diàleg plural i divers de pensament en femení arrelat a l’experiència i, en particular, a la representació de l’experiència que es genera en i des del cos en relació a una noció clau, la diferència sexual, que ha estat apropiada i/o rebutjada per part d’autores que han fonamentat la discussió entorn del sexe/gènere, però que no ha deixat de ser debatuda i en cap cas no ha estat superada. Gràcies a l’ús sovint lax que se n’ha fet, aquesta noció ha permès la classificació dels feminismes, ha determinat la reflexió ontològica entorn de la corporalitat i ha suscitat l’elaboració de programes polítics divergents. Convé fer-ne una revisió que permeti d’aclarir, en el context de significació que li és propi, la psicoanàlisi, context poc visitat o fins i tot donat per suposat, en quina mesura es tracta d’una noció amb possibilitats crítiques i/o polítiques en el si dels discursos teòrics i pràctics contemporanis entorn del gènere i queer.

La Prof. Alenka Zupancic y la Prof. Joan Copjec, especialistes en la matèria a tractar, seran les protagonistes d’aquest espai de diàleg que oferirà una activitat matinal, el taller de recerca, i una activitat de tarda, una conferència, precedida d’un preludi artístic. Aquestes activitats dialogaran al seu torn entre elles i seran testimoni d’un diàleg a considerar, a saber, el que sorgeix de l’aproximació de dos contextos normatius i de pensament com són Europa i els Estats Units.

Per a poder assistir al taller de recerca que es fa els matins a la UAB, cal inscriure’s al curs C16 de la Universitat d’Estiu de la UAB

 

subir ^