21 September 2012

Transsexualitats. Altres mirades possibles

de Miquel Missé

Històricament, la transsexualitat ha despertat un gran interès en el camp de les ciències de la salut i de les ciències socials. Encara avui sorgeixen teories que, de manera quasi obsessiva, volen explicar perquè les persones trans existim.
Per un moment, però, podríem canviar la mirada i plantejar que el conflicte i el debat que genera el fet trans a la nostra cultura és la transfòbia. La qüestió a investigar no seria llavors per què hi ha individus trans, sinó el rebuig social que aquestes persones generen. No serien més els nostres cossos l’objecte d’estudi, sinó la societat i els nostres referents culturals. La pregunta clau seria, per tant, ¿com i per què existeix la violència cap a les persones que viuen identitats de gènere que defugen el binomi home-dona?

Aquest és el punt de partida d’una reflexió que s’obre com a inquietud entorn de la transfòbia, i de la convicció que és possible eradicar-la.

Per comprar: aquí

subir ^