25 octubre 2012

Grup de lectura: Jean-Luc Nancy

Coordina: Prof. Begonya Saez Tajafuerce

El grup de lectura Jean-Luc Nancy proposa abordar la noció de cos a l’obra d’aquest filòsof de referència.

Horari: 9’30 -11’30h

Lloc: Sala de reunions del departament de filosofia (B7/113) UAB

Dates:
9 de novembre 2012
23 de novembre 2012
14 de desembre 2012
11 de gener 2013

Per a fer la inscripció (gratuïta) i rebre els materials, contacteu la professora Begonya Sáez: begonya.saez@uab.cat

subir ^