23 gener 2013

Cos en dansa: Seminari-taller

Cos en dansa és un seminari-taller que explora la significació i representació del cos des del pensament filosòfic contemporani i des d’una exploració tècnica-creativa dels potencials significatius del cos a l’espai en relació amb altres cossos. Ens acostarem a aquesta reflexió teòrico-pràctica, a partir de la lectura i debat de textos filosòfics i a partir de l’estudi del cos en moviment utilitzant les eines coreogràfiques de la dansa. Es pretén desenvolupar la capacitat crítica analíticament i en moviment, potenciant alhora la consciència corporal del propi cos en relació a un espai i un grup determinat, incitant a la creativitat personal i a un major coneixement d’un mateix i de la influència dels discursos que el configuren conceptualment i corpòriament.

Pots consultar la informació sobre el taller http://cosendansa.wordpress.com/about/

Organitza: Departament de Filosofia de la UAB

Convalidable per 3 crèdits de lliure elecció
Professorat: Alícia Rodríguez Campi i Begonya Saez Tajafuerce
Dates: del 9 de març al 30 de maig de 2013

Sessions pràctiques: dissabte 9 de març, dissabte 6 i 27 d’abril, i dissabte 11 i 25 de maig
Horari: de 10 a 17h
Lloc: Sala d’Assaig 2 de l’Edifici d’Estudiants-ETC (Plaça Cívica)

Sessions teòriques: dijous 14 de març, dijous 11 d’abril, dijous 2, 16 i 30 de maig
Horari: de 18 a 21h
Lloc: Sala de reunions del departament de filosofia (despatx B7/113)

Preu: comunitat UAB 175€, altres 195€

Inscripció

 

subir ^