15 novembre 2014

III CONGRÉS INTERNACIONAL ELS TEXTOS DEL COS

«EL CALEIDOSCOPI AUTORIAL: TEXTUALITZACIONS DEL COS-CORPUS»

Del 2 al 5 de desembre de 2014, Universitat Autònoma de Barcelona

Malgrat la seva carta de defunció, el propi Barthes suggereix, al llarg de la seva obra, la condició ineludible de la construcció d’una figura/personatge autorial durant el procés de comunicació literària. A l’estela d’aquestes suggeriments i de la proposta de Michel Foucault de concebre l’autor com una funció textual, la teoria literària més recent postula diversos conceptes i entramats teòrics a partir dels quals repensar la vigència de l’autor com a clau hermenèutica. Entenent-lo no ja com a ésser empíric sinó com a mosaic intertextual, fet que implica el diàleg amb altres disciplines, volem portar a debat nocions com ethos (Amossy, Maingueneau), postura (Meizôz), imatge d’autor (Maingueneau), escenografia autorial (Diaz), performance autorial (grup RAP, Universiteit Gent, Bèlgica), escriptor imaginari (Diaz) o escriptor fantasma (Bonnet), així com replantejar conceptes clau com el de firma o signatura (Derrida, Leclerc).

A més, volem discutir les relacions entre COS, CORPUS i AUTORIA. El terme corpus, aplicat a un autor, fa referència al conjunt de textos que constitueixen l’obra d’aquest autor i pressuposa que existeixen entre ells una relació determinada. L’elecció, tanmateix, no deixa d’apuntar a una metàfora no menys sorprenent per naturalitzada: el corpus d’un autor –aquell conjunt de textos relacionats– constitueix pròpiament el seu cos. A què obeeix l’assentament i acceptació d’aquesta metàfora? Quines associacions ha afavorit? Què implica pensar el text com un cos?

L’assimilació autor-corpus requereix, d’entrada, una doble mirada. D’una banda, l’existència textual de l’autor, és a dir: l’autor és un ésser, estar i esdevenir configurat textualment. Caldrà considerar l’abast d’aquesta existència que, per començar, posa en entredit la precedència de l’autor davant de l’obra i el converteix en quelcom derivatiu o, com a màxim, simultani als seus textos. D’altra banda, el binomi assenyala la substitució del cos quant a organisme de carn i ossos per un dispositiu no menys organitzat, coherent i funcional: l’obra. Quina genealogia de pensament i funcionament de la figura autorial ha afavorit, mantingut i preservat aquesta productiva conceptualització metafòrica entre el cos de l’autor i el corpus de l’obra?

Les línies temàtiques proposades són les següents:

*Firmes (des)autoritzades: Gènere, sexualitat, ètnia, classe i autoria.

*L’autoria encarnada: el cos a escena.

*Metàfores corporals a l’escriptura i la lectura.

*Els suports mediàtics de l’autoria: cine, fotografia, entrevista, exposició, casa-museu, etc.

*Els paratextos literaris de l’autoria: solapa, contraportada, crítica, biografia, historiografia literària, etc.

*L’autoritat autorial: mecanismes de legitimació.

*Autories artístiques i culturals. Subjectes d’escriptura, pensament, crítica, creació, etc.

Les llengües oficials del congrés seran el català, el castellà, el francès, el portuguès i l’anglès.

El cos de les comunicacions no excedirà les 2.500 paraules, sense comptar les referències bibliogràfiques. El temps màxim d’exposició serà de 20 minuts. També seran benvingudes propostes de taules i panells (de 4 comunicacions).

Es publicaran unes actes que inclouran una selecció de les comunicacions acceptades, realitzada a través d’una revisió per parells (peer review), les normes de publicació i terminis de les quals es comunicaran en el seu degut moment.

Les persones interessades hauran de remetre a l’adreça de correu electrònic del congrés abans de l’1 de juny de 2014 un abstract d’entre 150 i 300 paraules resumint el contingut de la seva comunicació i una llista amb les paraules clau de la comunicació en qualsevol de les llengües oficials del congrés. S’haurà d’adjuntar també les dades de contacte del/de la participant: nom complet, institució a la qual pertany, correu electrònic, adreça postal i telèfon de contacte.

El comitè científic notificarà l’acceptació de les propostes de comunicació a partir del 15 de juliol de 2014.

Les taxes d’inscripció són les següents:

-participants amb comunicació: 90 Euros

-assistents sense comunicació: 25 Euros

Aquestes taxes s’abonaran mitjançant ingrés al compte corrent que es notificarà en el moment oportú.

E-mail de contacte: cg.lostextosdelcuerpo@uab.cat

Grup d’Investigació Cos i Textualitat
Coordinat per la dra. Meri Torras
Facultat de Lletres
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Per a rebre informació sobre les activitats del grup d’investigació podeu inscriure-us a la newsletter de la nostra pàgina web (http://cositextualitat.uab.cat/) o seguir-nos a la pàgina de Facebook Cos i Textualitat/ Cuerpo y Textualidad.

Aquest congrés forma part del projecte “Corpus Auctoris. Análisis teórico-práctico de los procesos de autorización de la obra artístico-literaria como materialización de la figura autorial” (FFI2012-33379). Els resultats de les nostres investigacions i les referències de les nostres publicacions apareixeran periòdicament al web.

Segona circular (setembre 2014): descarregueu-la aquí.

 

 

 

 

 

subir ^