14 setembre 2016

Curs les claus del empoderament

 

Les claus de l’empoderament (I, II i III)

Del 22/9/2016 al 18/11/2016
De les 17:00 a les 19:30
Escola d’Administració Pública de Catalunya
C/ Girona, 20
Barcelona

Cadascun dels enfocaments es planteja en relació a tres nuclis conceptuals concrets que es correspon a tres mòduls:

Mòdul I: “La feminització dels sabers” (22 i 23 de setembre de 2016 de 17h a 19:30h)

– Impacte del discurs feminista en el discurs del saber
– Els sabers del feminisme
– Sabers situats i altres sabers
– Quin és el saber de la vulnerabilitat?

Mòdul II: “Cos i desig” (20 i 21 d’octubre de 2016 de 17h a 19:30h)

– Què vol dir tenir un cos? El discurs científic en qüestió
– Què pot/vol un cos? El cos en el discurs filosòfic
– Un cos que no és neutre: el cos sexuat
– Què és un cos vulnerable?

Mòdul III: “Víctima: fins quan?” (17 i 18 de novembre de 2016 de 17h a 19:30h)

– La lluita pel reconeixement: jo i l’altre
– Violència i/de gènere: revisió d’una definició jurídica
– De qui sóc víctima? Una reivindicació ètico-política
– Empoderament i resistència: condicions de la vulnerabilitat

Personal destinatari (comú a tots els cursos)
– Professionals de primer i segon nivell del circuit territorial per a l’abordatge de la violència masclista del territori interessats a reflexionar sobre els fonaments teòrics relatius a les relacions de gènere en el context sociopolític actual.
– Estudiants de grau i postgrau de facultats de Filosofia, Psicologia, Humanitats i Ciències Polítiques i Sociologia.
– Altres persones interessades.

El preu d’inscripció per a cada mòdul és de 35€ i serà necessària inscripció prèvia.
” autocomplete=”off”>El curs “Les claus de l’empoderament”, organitzat per l’Institut Català de les Dones i la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ofereix com activitat formativa des d’un triple enfocament relatiu a l’experiència de la vulnerabilitat en el món i la vida contemporanis. L’objectiu principal de l’activitat rau a plantejar tres àmbits des dels quals abordar aquest enfocament de manera que sigui possible una transformació de l’experiència de vulnerabilitat en experiència d’empoderament sense, tanmateix, menystenir-ne la seva condició singular. Els cursos són impartits per Begonya Saez Tajafuerce i Andrés Armengol Sans.
Cadascun dels enfocaments es planteja en relació a tres nuclis conceptuals concrets que es correspon a tres mòduls:

Mòdul I: “La feminització dels sabers” (22 i 23 de setembre de 2016 de 17h a 19:30h)

– Impacte del discurs feminista en el discurs del saber
– Els sabers del feminisme
– Sabers situats i altres sabers
– Quin és el saber de la vulnerabilitat?

Mòdul II: “Cos i desig” (20 i 21 d’octubre de 2016 de 17h a 19:30h)

– Què vol dir tenir un cos? El discurs científic en qüestió
– Què pot/vol un cos? El cos en el discurs filosòfic
– Un cos que no és neutre: el cos sexuat
– Què és un cos vulnerable?

Mòdul III: “Víctima: fins quan?” (17 i 18 de novembre de 2016 de 17h a 19:30h)

– La lluita pel reconeixement: jo i l’altre
– Violència i/de gènere: revisió d’una definició jurídica
– De qui sóc víctima? Una reivindicació ètico-política
– Empoderament i resistència: condicions de la vulnerabilitat

Personal destinatari (comú a tots els cursos)
– Professionals de primer i segon nivell del circuit territorial per a l’abordatge de la violència masclista del territori interessats a reflexionar sobre els fonaments teòrics relatius a les relacions de gènere en el context sociopolític actual.
– Estudiants de grau i postgrau de facultats de Filosofia, Psicologia, Humanitats i Ciències Polítiques i Sociologia.
– Altres persones interessades.

El preu d’inscripció per a cada mòdul és de 35€ i serà necessària inscripció prèvia.

subir ^