Bibliografia

Aquí trobareu una bibliografia (que s’anirà ampliant) sobre les teories i les pràctiques culturals de les realitats LGTBIQ a l’àmbit de Catalunya i d’Espanya.