Projecte Les-bloggers

El projecte Les-bloggers: Inscripció de les subjectivitats lèsbiques als blogs d’Internet (PF 79/10), dut a terme per Jéssica Faciabén, obeeix a l’intent d’ubicar els blocs d’Internet en el complex teòrico-conceptual de les autografies entenent el terme en un sentit ampli. La primera hipòtesi de treball apunta al bloc com un espai propici pel desenvolupament textual de la identitat entesa en el sentit d’ésser posmetafísic. La segona hipòtesi relaciona aquests espais de r/escriptura identitària que és el bloc amb grups de categories controvertides i disputades que porten a un essencialisme estratègic, més concretament, amb col·lectius que combinen les categories de gènere i sexualitat: les lesbianes.

Properament, podreu consultar les publicacions derivades d’aquest projecte als Recursos d’aquest web.