El Projecte

El projecte “In/visibles. Conceptualitzacions i representacions de la dona lesbiana a la Catalunya del tombant del segle xx-xxi”, subvencionat per l’Insitut Català de les Dones (U4/10). està dirigit per la Dra. Meri Torras i integrat per algunes membres del GRC Cos i Textualitat (2009SGR-651), Noemí Acedo, Elena Castro i Aina Pérez.

Es desenvolupa en dos biennis:

Al primer (2010-2011) es pren una perspectiva fonamentalment sincrònica i analitza les (auto)representacions de les dones lesbianes a partir de la lectura crítica de textos culturals d’àmbits diversos (des de la literatura als blogs, passant pel cinema, les sèries de televisió o les novel·les gràfiques). En diàleg amb aproximacions filosòfiques a la identitat sexual així com amb les teoritzacions lesbianes i queer, pretenem descriure, interpretar i valorar críticament quins models d’(auto)representació es consoliden actualment per i/o sobre dones lesbianes.

Al segon (2012-2013), es desenrotllarà una investigació diacrònica, resseguint aquesta existència lesbiana (per dir-ho amb Rich) des de 1975 fins a l’actualitat i restituirà als models una genealogia, subratllant-ne les especificitats culturals catalanes, per les tessitures històriques i polítiques viscudes.

El concepte central i que cal revisar és hereu de les metàfores de la visió: ens referim al concepte de VISIBILITAT. En un moment en què la comunitat lèsbica estava desconnectada, esborrada, silenciada, oculta i castigada, convertir-se en visible, fer-se visible, va suposar una lluita per l’existència. Quan l’existència no es va poder negar va activar-se el sistema de binomis que converteixen les lesbianes en una alteritat contrària i complementària (dels homes i dels heterosexuals, per descomptat, però també de les dones heterosexuals i dels homes gais). A banda d’aquesta subsidiarietat, les dones lesbianes han patit l’estigmatització doble de ser dones i lesbianes. Políticament i conceptualment, creiem que l’àmbit de treball gira entorn al concepte d’in/visibilitats i hi col·loquem la barra en tant que no sempre les lesbianes són/som visibles (i potser no ho han/hem de ser). Cal veure que també hi ha un preu per a la visibilitat sistemàtica, que el reconeixement i la identificació són conceptes més complexos que el simple assenyalar amb un dit a una lesbiana dins una multitud i, si el que fem és treballar per la presència de la lesbiana en tots els àmbits, cal que els termes de la visibilitat es negociïn i treballin des del pensament i des de les accions.

Aquest projecte es fixa en aquesta condició d’in/visibles per tal de dotar de reflexió teòrica els termes d’aquesta negociació presencial, amb la voluntat de contribuir a un reconeixement social de la lesbiana, que implica intentar conèixer quelcom examinant-l’ho acuradament i no pas estigmatitzant-lo o reduint la seva complexitat i riquesa humana. I en aquest sentit, cal donar cabuda a les realitats de les dones lesbianes migrants, d’altres ètnies, cultures o religions, a les dones lesbianes transsexuals o intersexuals, a les queer… Perquè l’esforç de pensament ha de dur-nos a mecanismes d’inclusió, diàleg i debat, i no de segregació dins mateix de la comunitat.